Министерство на културата финансиране на проекти

Дата на публикация: 06.09.2020

Културни институти в чужбина. Резултати от сесия за финансова подкрепа на фестивали и конкурси в областта на музикалното и танцовото изкуство Дирекции по изкуство и култура.

Административни услуги, предоставяни от Министерството на културата. Програма БГ Списък на класирани проекти по програма за предоставяне на финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация г.

Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства". Изработка : MediaPointDS. Списък на спечелилите организации на 42 сесия за финансова подкрепа на проекти за продуциране на спектакли в областта на театралното изкуство г.

Сценични изкуства и художествено образование. Дирекции по изкуство и култура. Обществени експертни съвети. Резултати от 30 сесия Разпространение на готови спектакли за деца в неравностойно положение, проведена на 12 октомври. Културен календар - таблица творчески съюзи.

Административни услуги в дирекция "Сценични изкуства и художествено образование".
 • Българско председателство на Съвета на ЕС. Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства".
 • Регистър на културните организации.

Сценични изкуства и художествено образование. Национален фонд "Култура". Резултати от сесия за финансова подкрепа на фестивали и конкурси в областта на музикалното и танцовото изкуство Сценични изкуства и художествено образование. СПРАВКА за някои показатели на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на културата за първото шестмесечие на г.

Подробна информация за за ра сесия - Протокол от ра сесия за финансиране на творчески проекти за създаване на спектакли в областта на театралното изкуство, реализирани от културни организации, осъществяващи професионална дейност в областта на театралното изкуство, които не са държавни или общински културни институти, г.

Авторско право.

 • Списък на класирани проекти по програма за финансиране на теренни археологически проучвания и теренна консервация г.
 • Културни институти в чужбина. Методика

Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства". Приложения. Нормативни актове. Резултати от 31 сесия за субсидиране на нови театрални проекти частни театри - април Списък с одобрени проекти за финансиране на теренни археологически проучвания и теренна консервация за г.

Списък на одобрените проекти от сесия за финансова подкрепа на фестивали и конкурси в страната в областта на професионалното музикално и танцово изкуство - г. Резултати от 28 сесия за субсидиране на проекти - септември Одобрени проекти по процедури за финансова подкрепа.

Културни институти в чужбина.

Финансирани проекти в областта на съвременния танц, реализирани от независими организации - август г. Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства"? Правила за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства. Сценични изкуства и художествено образование.

Изработка : MediaPointDS. Програма БГ България в Лувъра.

Авторско право. Дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства". Декларации Медии и Разпространители. Културни институти в чужбина.

Културен календар.

 • Процедури за финансова подкрепа.
 • Нормативни актове.
 • Административни услуги, предоставяни от Министерството на културата.
 • Резюмета на класираните обекти за предоставяне на целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация за г.

Подробна информация за та сесия - Протокол от та сесия за разглеждане на творчески проекти от сесия за финансова подкрепа на фестивали в областта на професионалното театрално изкуство и за определяне на финансова подкрепа за всеки одобрен проект. Административно обслужване. Галерия "Средец". Административни услуги, музеи и изобразителни изкуства", министерство на културата финансиране на проекти.

България в Лувъра. Българско председателство на Съвета на ЕС. Изработка : MediaPointDS. Препоръки за защита на служителите и мерки за безопасност на публиката във връзка с Ковид Препоръки за защита на песни павел и венци венц и мерки за безопасност на публиката във връзка с Ковид Справка за някои показатели на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на културата - първа половина на г?

Процедура за получаване на патронаж. Българско председателство на Съвета на ЕС. Одобрени проекти по процедури за финансова подкрепа в областта на недвижимото културно наследство - Декларации Медии и Разпространители.

Резултати от 28 сесия за субсидиране на проекти - септември Финансирани проекти в областта на съвременния танц, реализирани от независими организации - август г? Сценични изкуства и художествено образование. За медиите!

Препоръчваме ви да прочетете:

 1. Рада
  06.09.2020 в 13:30
  Културен календар.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.